Złocieniec miasto z klimatem

AktualnościWielki sukces! II miejsce dla Lenki

21 mar 2017

W grudniu złocienieccy wokaliści wzięli udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Dozwolone do lat 19” w Stargardzie. Do ścisłego finału wówczas zakwalifikowały się: Lenka Soroko, Gabrysia Jasnowska i Ania Mazur.

czytaj więcej


Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

20 mar 2017

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 14:00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

czytaj więcej
Budżet obywatelski - kwalifikacja wniosków do głosowania

17 mar 2017

Burmistrz Złocieńca zatwierdził wyniki oceny i analizy, zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego 2017. Lista została zamieszczona do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, w zakładce Budżet Obywatelski na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

 

 

czytaj więcejRekonesans nurkowy na Jeziorze Lubie – relacja

17 mar 2017

W dniach 11-12 marca 2017r. na jeziorze Lubie odbył się pierwszy rekonesans nurkowy w ramach akcji „Jezioro Tajemnic”. O godz. 10:00 podczas odprawy kierujący pracami podwodnymi Dariusz de Lorm (Szkoła Nurkowania ANDAtek) przedstawił nurkom oraz osobom biorącym czynny udział w misji eksploracyjnej plany nurkowe dwudniowej akcji. To była już IV Misja w II sezonie Akcji Jezioro Tajemnic.

czytaj więcej


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

17 mar 2017

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

czytaj więcej