Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godz. 15.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdania z działalności Stowarzyszeń Abstynenckich „Carpe Diem”  i „Nike” za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czternastu drzew ze zbiorowego pomnika przyrody;
  2. uchylająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 – 2024;
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca;
  4. w sprawie uzgodnienia  prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w Złocieńcu;
  5. w sprawie uzgodnienia  prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w Złocieńcu;
  6. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania.
 10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia oraz trybuna obywatelska.
 11. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/Mirosław Kacianowski

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia