Złocieniec miasto z klimatem

Przedstawiamy raport końcowy z prac morfologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonanych na jeziorach Maleszewskie, Rakowo Duże, Rakowo Małe.

Raport końcowy z prac morfologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonanych na jeziorach Maleszewskie, Rakowo Duże, Rakowo Małe. (kliknij, aby otworzyć raport)

Jakiekolwiek użycie raportu w całości lub części możliwe będzie tylko za zgodą autora.

Raport opracowany został na zlecenie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przez Pana Prof. nadzw. Dr hab inż. Roberta Czerniawskiego. Po zapoznaniu się z treścią raportu, burmistrz podejmie w miarę możliwości finansowych gminy Zlocieniec stosowne kroki, w celu przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych na wymienionych jeziorach.