Złocieniec miasto z klimatem

Przedstawiamy raport końcowy z prac morfologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonanych na jeziorach Maleszewskie, Rakowo Duże, Rakowo Małe.

Raport końcowy z prac morfologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych wykonanych na jeziorach Maleszewskie, Rakowo Duże, Rakowo Małe. (kliknij, aby otworzyć raport)

Jakiekolwiek użycie raportu w całości lub części możliwe będzie tylko za zgodą autora.

Raport opracowany został na zlecenie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przez Pana Prof. nadzw. Dr hab inż. Roberta Czerniawskiego. Po zapoznaniu się z treścią raportu, burmistrz podejmie w miarę możliwości finansowych gminy Zlocieniec stosowne kroki, w celu przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych na wymienionych jeziorach.

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia