Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności, kryteria brane pod uwagę, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec.

 

 

Zgodnie z §14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942), Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności, kryteria brane pod uwagę, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec.

Harmonogram dotyczy wyłącznie rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkół w sytuacji, gdy szkoła posiada wolne miejsca w klasach pierwszych.

Szczegółowych wyjaśnień udzielają szkoły.

1. Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Złocieńca z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec.

2. Uchwała Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Złocieniec.

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy