Złocieniec miasto z klimatem

Informujemy, że komisja, ds. budżetu obywatelskiego, podczas pięciu posiedzeń od 19.02 do 11.03.br. dokonała ostatecznej oceny zgłoszonych projektów i przez głosowanie nad każdym z nich zatwierdziła je jako zgodne pod względem spełnienia wymogów formalnych i dokonała oceny realności ich wykonania. (uwzględniając wyjaśnienia wnioskodawców i wnioski komisji). Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 11 marca br. listę projektów którą mozna zobaczyć w załączeniu pod artykułem.

 

Prezentacja wniosków i materiałów informacyjnych dotyczących poszczególnych projektów zostanie udostępniona na stronie www.zlocieniec.pl do 18 marca br..

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 29 marca do 10 kwietnia br.. 

Głosowanie będzie się odbywać elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie pisemnej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w dniu 08 kwietnia 2016 r. o godz. 1400.

Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl.. W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie pisemnej:

 • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
 • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

      które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2016 roku będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przez wypełnienie i zatwierdzenie karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej www.zlocieniec.pl, a głosowanie w formie pisemnej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy gminy Złocieniec, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem ważności oddanego głosu jest kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu, wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą.

Jeżeli osoba zagłosuje więcej niż jeden raz, każdy oddany przez nią głos zostanie uznany za nieważny.

Jeżeli głos zostanie oddany na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem, o którym mowa w §3, głos zostanie uznany za nieważny.

          Zadaniem komisji będzie ustalenie wyników głosowania. Urny z oddanymi głosami w wersji papierowej zostaną zamknięte i otwarte komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte ( sprawdzone, zweryfikowane i zatwierdzone) przez komisję.

Informacja o wynikach głosowania – do 15 kwietnia 2016 r..

 

Wykaz zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego w 2016 roku,

zatwierdzonych przez Burmistrza Złocieńca,

w celu poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec

w dniach od 29 marca do 10 kwietnia2016 r.

 

Lp.

Tytuł projektu

Przedmiot i lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt i termin realizacji

1

Wykonanie dokumentacji i projektu modułowej typowej przystani wodniackiej mogącej zostać wybudowanej nad jeziorami należącymi do gminy Złocieniec

Przedmiotem jest wykonanie  projektu modułowej typowej przystani wodniackiej oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,  ze wskazaniem na lokalizację przystani na wyspie Ostrów nad jez. Siecino.

15 000,00 zł

 

do 31.12.2016r.

 

2

Plaża miejska nad jeziorem Rakowo Duże w Złocieńcu

Przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Opracowanie metody rekultywacji jez. Rakowo duze na podstawie badań fizykochemicznych i biologicznych wód

50 000,00 zł

 

do 31.12.2016r.

3

Atletyczne Centrum Treningowe

 

Przedmiotem jest wykonanie atletycznego centrum treningowego opartego o street workout (tłum. z j. Angielskiego  „uliczny trening”,  ze wskazaniem na lokalizację obiektu na Terenie rekreacyjnym im. Włókniarzy w Złocieńcu

65 436,00 zł

 

do 31.12.2016r.

4

Osiedlowy plac rekreacji

 

Przedmiotem jest wykonanie osiedlowego placu rekreacji z urządzeniami zabawowymi dla dzieci ( karuzele, huśtawki i inne) oraz urządzeń do podnoszenia sprawności fizycznej dorosłych (elementy siłowni zewnętrznej - fitness),  ze wskazaniem na lokalizację obiektu na Osiedlu Czaplineckim przy zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Zdobywców Wału Pomorskiego w Złocieńcu

72 471,60 zł

 

do 31.12.2016r.

5

Modernizacja monitoringu miejskiego

I etap

Przedmiotem jest wymiana dotychczasowych  3 analogowych kamer obrotowych na system cyfrowy wraz z wymiana urządzeń do zapisu i odczytu, z lokalizacją kamer przy ul.  St. Rynek, Bohaterów Warszawy i Piłsudskiego   w Złocieńcu

71 143,20 zł

 

do 31.12.2016r.

6

Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu

Przedmiotem jest rozbudowanie placu z urządzeniami do gier, zabawy i ćwiczeń dla dzieci w wieku przedgimnazjalnym, składającego się z przeniesionych 3 zestawów urządzeń do zabawy z b. Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz zakup i montaż nowych 7 zestawów urządzeń do gier i ćwiczeń  z lokalizacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu

26 482,00 zł

 

do 31.12.2016r.

 

Przygotował: L. Modrzakowski

Złocieniec, 15.03.2016r. 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy