Złocieniec miasto z klimatem

 

 

 

 

Harmonogram wydawania i przyjmowania wniosków „PROGRAM  500+”

 

Wydawanie wniosków od dnia 1 kwietnia 2016r.

Druki wniosków można pobierać :

  1. Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1- w oznakowanych pokojach w dniach poniedziałki, wtorki, środy i piątki  w godzinach  8-14 , w czwartki w godzinach  8-17
  1. Strony internetowe:

Przyjmowanie wniosków:

w dniach poniedziałki, wtorki, środy i piątki  w godzinach  8-14 , w czwartki w godzinach 8-17 .

        Pokój nr 204 wg nazwisk od A-K,

        Pokój nr 209 wg nazwisk od L-Ż,

        inne oznakowane pokoje zgodnie z informacją na drzwiach.

 

Wydawanie wniosków na terenie wiejskim:

– wnioski będą wydawane w świetlicach sołeckich wg ustalonego harmonogramu:

29.03.2016r.     Stawno – 10:00-11:00

                       Lubieszewo – 11:15-12:30             G. Buczek

                       Rzęśnia – 12:30-13:30

                       Kosobudy – 13:35-14:35

 

30.03.2016r.      Cieszyno – 10:00-11:00

                        Darskowo – 11:00-12:00                R. Kilichowska

                        Stare Worowo – 12:30-13:30

                        Warniłęg – 13:40-14:30

 

04.04.2016r.      Bobrowo – 10:00-12:00                 G. Buczek

 

Elektronicznie: Złożenie wniosku poprzez bankowość internetową. Nawiązano współpracę z Bankiem PKO SA i Bankiem PKO BP w Złocieńcu celem składania wniosków przez klientów ośrodka poprzez bankowość internetową.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w Gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskie, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat.

 

Pokoje w MGOPS, w których przyjmowane będą wnioski 500+

1. Dodatki mieszkaniowe pokój nr 201

2. Świadczenia pokój nr 202

3. Świadczenia Rodzinne pokój nr 204

4. Świadczenia wychowawcze pokój nr 209

5. Asystenci Rodziny pokój nr 212

6. Fundusz Alimentacyjny pokój nr 216

7. Pracownicy Socjalni pokój nr 218

8. Pracownicy Socjalni pokój nr 219

9. Pracownicy Socjalni pokój nr 220

10. Pracownicy Socjalni pokój nr 222

11. Pracownicy Socjalni pokój nr 223

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki