Złocieniec miasto z klimatem

Konsorcjum podmiotów w tym Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Centrum Edukacji AC - Expert rozpoczynają realizację projektów POWER z osi priorytetowej nr 1 Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na lokalnym rynku pracy.

Grupa docelowa to osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Z projektu mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne (niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędzie pracy)
 • osoby niepracujące

Preferowany udział  mają:

 1. Osoby w wieku 18-29 lat
 2. Matki samotnie wychowujące dziecko (gwarantujemy i finansujemy opiekę nad dzieckiem
  w trakcie szkoleń i staży)
 3. Kobiety
 4. Osoby niepełnosprawne (w niektórych działaniach zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej)
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 6. Osoby bez doświadczenia zawodowego lub z doświadczeniem zawodowym do 1 roku
 7. Osoby z terenów wiejskich

 

W zależności od uczestnika/czki, oferujemy zróżnicowane wsparcie, np.:

 • Szkolenia zawodowe
 • Płatne staże i praktyki zawodowe
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Stypendia szkoleniowe dla uczestników/czek
 • Materiały szkoleniowe, poczęstunki w trakcie zajęć, zwroty kosztów dojazdu
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych

 

Przykładowe szkolenia i kursy:
 

Kurs barmana, kurs opiekunki, kurs masażu, kurs pomocy kuchennej, kurs masażu I i II stopnia z językiem niemieckim, kurs kosmetyczki z językiem niemieckim, kurs specjalisty ds. E-commerce z kursem ECDL Base, kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, kurs obsługi i konserwacji suwnic.

Uczestnicy Naszych projektów  przejdą specjalistyczne szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu.

Po szkoleniach uczestnicy przystąpią do płatnych Staży zawodowych (4 lub 5 miesięcznych) zgodnych z nabytymi podczas szkoleń kwalifikacjami.

Mam nadzieję, że projekt tego typu mógłby wpłynąć pozytywnie na życie osób mieszkających w Państwa gminie.

Rozpoczynamy rekrutację, zachęcamy do współpracy!

Biuro Projektu:

Al. Niepodległości 18/429 p. 429 (IV piętro) w Szczecinie

www.akademia.kompetencji.pl

Formularz rekrutacyjny do pobrania

Informacja do pobrania

Wpisany przez: Katarzyna Stawicka