Złocieniec miasto z klimatem

Informujemy, że od tygodnia trwa głosowanie nad wybraniem najlepszych, zdaniem Mieszkańców naszej gminy, projektów przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w 2016 r. w ramach procedury budżetu obywatelskiego (72 500 zł).

Szacujemy, ze ok. 1000 osób oddało swój głos na jeden z sześciu zgłoszonych projektów

 

(tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2016 roku są umieszczone na karcie do głosowania w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

  1.  Wykonanie dokumentacji i projektu modułowej typowej przystani wodniackiej mogącej zostać wybudowanej nad jeziorami należącymi do gminy Złocieniec,
  2. Plaża miejska nad jeziorem Rakowo Duże w Złocieńcu,
  3. Atletyczne Centrum Treningowe,
  4. Osiedlowy plac rekreacji,
  5. Modernizacja monitoringu miejskiego I etap,
  6. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy gminy Złocieniec, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem ważności oddanego głosu jest:kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu, wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą.

Jeżeli osoba zagłosuje więcej niż jeden raz, każdy oddany przez nią głos zostanie uznany za nieważny.

Jeżeli głos zostanie oddany na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem, o którym mowa w §3, głos zostanie uznany za nieważny.

            Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przez wypełnienie i zatwierdzenie karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 2400

W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, udostępnione są dwa punkty głosowania w formie papierowej:

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
  • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

które są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, przy czym głosowanie w formie pisemnej skończy się o w dniu 08 kwietnia 2016 r. o godz. 1400.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, osobiste podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Informujemy, że dane osobowe podane na karcie do głosowania (imię i nazwisko, adres, zamieszkania nr PESEL) będą wykorzystane tylko na potrzeby oceny ważności oddanego głosu.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców gminy Złocieniec

 do udziału w głosowaniu

i skorzystanie z jednego z ww. sposobów osobistego poparcia wybranego projektu!

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki