Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 13 kwietnia 2016 r. na wniosek Burmistrza Złocieńca zwołane zostało zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kosobudy, celem przeprowadzenia wyborów sołtysa.

Na stan 153 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa Kosobudy,
w zebraniu uczestniczyło 36 osób, co stanowi 23,5%, w związku z czym zebranie było prawomocne.

Ustępująca sołtys Pani Emilia Waloryszak przedstawiła sprawozdanie z działalności. Na zebraniu poruszone zostały również tematy dotyczące problemów mieszkańców sołectwa Kosobudy, między innymi stan drogi do Kosobudek.

W wyborach na funkcję sołtysa startowało dwóch kandydatów:

 • Pan Jerzy Kulik,
 • Pan Grzegorz Zięba.

W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został wybrany Pan Jerzy Kulik, któremu serdecznie gratulujemy.

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia