Złocieniec miasto z klimatem

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – Burmistrz Złocieńca informuje o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 

Złocieniec, dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – Burmistrz Złocieńca informuje o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora.

Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek3

78 - 520 Złocieniec

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy organizator dokona wyboru
operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług
 w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
 • Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe.
 • Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Złocieniec,
  dla których Gmina Złocieniec jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Przewidywany termin – 23.10.2016 r.

 1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy zastrzega się możliwości zmiany powyższych informacji.

 

                                                                                  Burmistrz Złocieńca

                                                                               Krzysztof Zacharzewski

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej:

 1. Złocieniec – Stare  Worowo – Uraz
 2. Złocieniec – Lubieszewo  – Zatonie
 3. Złocieniec – Kosobudy
 4. Złocieniec – Bobrowo  - Wąsosz  
 5. Złocieniec – Kosobudy – Darskowo
 6. Złocieniec – Bobrowo – Lubieszewo
 7. Złocieniec – Darskowo
 8. Złocieniec – Złocieniec

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki