Złocieniec miasto z klimatem

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1266/ osobom, dla których nieruchomość gruntowa oddawana jest w użytkowanie wieczyste, a w dniu zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie ukończyły 35 lat zostanie udzielona bonifikata w wysokości 80% pierwszej opłaty rocznej i 80% opłaty rocznej. Gdy nieruchomość gruntowa oddawana jest kilku osobom we współużytkowanie wieczyste, warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli w dniu zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej we współużytkowanie wieczyste wszystkie osoby nie ukończyły 35 lat.

 

Działki przy ul. Sienkiewicza - przetarg

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-11-29

Bluesowe Andrzejki