Złocieniec miasto z klimatem

Szanowni mieszkańcy zwracamy się ponownie z prośbą o wypełnienie ankiety dot.powstania żłobka w Złocieńcu. Ankieta zawiera tylko 4 pytania (czas wypełnienia 1 min.) Prosimy też o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

ANKIETA (ankieta otworzy się po kliknięciu)

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety osoby:

- bezrobotne lub bierne zawodowo niezatrudnione ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

- opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, które zamieszkują teren Gminy Złocieniec.

 W ramach niniejszego projektu zostaną utworzone 24 nowe miejsca opieki

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia