Złocieniec miasto z klimatem

Komisja, powołana zarządzeniem nr 8/2016 Burmistrza Złocieńca z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego na 2017 rok, przedłożyła Burmistrzowi Złocieńca wyniki oceny i analizy wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia zgłoszeń oraz możliwości realizacji projektów zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego” z ich szacunkową wyceną i proponowanym terminem realizacji.

 

W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają warunków formalnych oraz projektów, które w ocenie komisji są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami, komisja przekazała informację, zawierającą wyjaśnienie powodów takiej oceny.

Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Złocieńca wyników oceny i analizy, lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego zostanie zamieszczona do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, w zakładce Budżet Obywatelski na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie i przeprowadzenie głosowania, które odbędzie sie w dniach od 27 marca do 14 kwietnia br.. Szczegóły dotyczące sposobów i zasad głosowania, w tym ważności głosów zostaną wkrótce przedstawione mieszkańcom gminy.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki