Złocieniec miasto z klimatem

 „Poznaj swój region” – pod tym hasłem zachęcamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z nauczycielami do podróżowania po naszym regionie. Burmistrz Złocieńca zaprasza  do organizowania wycieczek krajoznawczych po obszarze Pojezierza Drawskiego.

 

Zapraszamy poszczególne oddziały szkół podstawowych i gimnazjów o zgłaszanie propozycji wyjazdów. Nadesłane do 3 kwietnia 2017r. propozycje zostaną ocenione ,a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie. Dofinansowanie obejmować będzie koszty przejazdów. Wszelkie inne koszty wycieczki pozostają po stronie organizatora, którym jest szkoła.

Odpowiedzialność za sposób organizacji wycieczki, w tym za bezpieczeństwo jej uczestników ponosi szkoła.

Program wycieczki oceniany będzie pod kątem walorów poznawczych i edukacyjnych. W naszym regionie jest bardzo wiele miejsc wartych poznania zarówno ze względu na ich walory przyrodnicze, historyczne czy architektoniczne, ale także ze względu na społeczną aktywność i ciekawe działania, które tam mają miejsce.

 

Warunki zgłoszenia:

Termin zgłoszenia programu: –  do 3 kwietnia 2017r.

Termin organizacji wycieczki: – od 20 kwietnia 2017r. do 15 czerwca 2017r.

Czas trwania wycieczki:– wycieczka jednodniowa

Maksymalna łączna długość  przejazdu: – do 200 km

Ilość uczestników: – do 50 osób

Trasa wycieczki:– obszar pojezierza drawskiego

Kalkulacja kosztów przejazdu: - szacowana kwota w zł

Zgłoszenie, zawierające program wycieczki oraz godzinowy harmonogram przejazdu wraz opisem miejsc postojów i przewidzianych atrakcji prosimy przesłać w na nasz adres pocztą lub e-mailem. Zgłoszenie musi być podpisane przez dyrektora szkoły.

Urząd Miejski w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

um.promocja@zlocieniec.pl

Zapraszamy

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki