Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenie na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

UCHWAŁA NR XXXIII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 

Wpisany przez: Beata Borzeska