Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zatwierdził wyniki oceny i analizy, zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego 2017. Lista została zamieszczona do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, w zakładce Budżet Obywatelski na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

 

 

 

Komisja, powołana zarządzeniem nr 8/2016 Burmistrza Złocieńca z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego na 2017 rok, przedłożyła Burmistrzowi Złocieńca wyniki oceny i analizy wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia zgłoszeń oraz możliwości realizacji projektów zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego” z ich szacunkową wyceną i proponowanym terminem realizacji.

W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają warunków formalnych oraz projektów, które w ocenie komisji są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami, komisja przekazała informację, zawierającą wyjaśnienie powodów takiej oceny.

Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Złocieńca wyników oceny i analizy, lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego została zamieszczona do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, w zakładce Budżet Obywatelski na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz będzie dostępna do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie i przeprowadzenie głosowania, które odbędzie sie w dniach od 27 marca do 14 kwietnia br.. Szczegóły dotyczące sposobów i zasad głosowania, w tym ważności głosów zostaną wkrótce przedstawione mieszkańcom gminy.

Prezentacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017:

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

Wniosek nr 3

Wniosek nr 4

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do głosowania

Wykaz wniosków niezakwalifikowanych do głosowania

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia