Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 13 marca br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2017 (tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego 2017  będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów.

 

 

Poniżej prezentujemy projekty, które przeszły weryfikację formalną i zostaną poddane pod głosowanie

1. Osiedlowy plac rekreacji  - wnioskodawca: p. Mirosław Kacianowski, zam. Złocieniec - zobacz projekt

2. Zagospodarowanie brzegów rzeki „Wąsawki” od ul. Stolarskiej (most ul. 5-go Marca) do ul. Cegielnianej – wnioskodawca: p. Janusz Olszewski, zam. Złocieniec. -zobacz projekt

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 27 marca do 14 kwietnia br.. 

Głosowanie będzie się odbywać elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie pisemnej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 14 kwietnia 2017 r. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 1400.

Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl.. Głosowanie polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie papierowej:

 • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
 • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

Warunkiem ważności oddanego głosu jest:

 • kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu,
 • wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą (lub zatwierdzenie karty wypełnianej elektronicznie),
 • jeżeli osoba zagłosuje więcej niż jeden raz, każdy oddany przez nią głos zostanie uznany za nieważny,
 • jeżeli głos zostanie oddany na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem lub bez pieczęci urzędu głos zostanie uznany za nieważny.

        Po zakończeniu głosowania komisja ustali wynikiw głosowania. Urny z oddanymi głosami w wersji papierowej zostaną zamknięte i otwarte komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte ( sprawdzone, zweryfikowane i zatwierdzone) przez komisję.

Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2017 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 21 kwietnia 2017 r..

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia