Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2016 r..
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej – Pola biwakowego nad rzeką Drawą przy ul. Zaułek w Złocieńcu.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie sesji.

 

 

   PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                         /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat