Złocieniec miasto z klimatem

 

 

lipiec – grudzień 2017r.

 

S Z K Ł O

27.07.2017

31.08.2017

28.09.2017

26.10.2017

30.11.2017

12.12.2017

 

 

P A P I E R

13.07.2017

27.07.2017

10.08.2017

24.08.2017

7.09.2017

21.09.2017

5.10.2017

19.10.2017

2.11.2017

16.11.2017

30.11.2017

14.12.2017

28.12.2017

 

 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

13.07.2017

27.07.2017

10.08.2017

24.08.2017

7.09.2017

21.09.2017

5.10.2017

19.10.2017

2.11.2017

16.11.2017

30.11.2017

14.12.2017

28.12.2017

 

 

 

B I O D E G R A D O W A L N E

6.07.2017

20.07.2017

3.08.2017

17.08.2017

31.08.2017

14.09.2017

28.09.2017

12.10.2017

26.10.2017

9.11.2017

23.11.2017

7.12.2017

21.12.2017

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny

19.09.2017

21.11.2017

 

 

W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję

w widocznym miejscu.

Wpisany przez: Beata Borzeska