Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 13 lipca 2017 roku podczas Zebrania Wiejskiego w Darskowie dokonano wyboru Sołtysa, którym został Pan Piotr Dzwonek. Na 215 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa Darskowo w Zebraniu Wiejskim wzięło udział 59 osób. Pan Piotr Dzwonek uzyskał 32 głosy (głosowało 58 osób, z czego jeden głos był nieważny).

GRATULUJEMY

 

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia