Złocieniec miasto z klimatem

Gmina Złocieniec wzbogaciła się o nowy samochód i przyczepę do transportu łodzi dla Straży Miejskiej w Złocieńcu w ramach realizowanego zadania pt.: Zakup samochodu do prowadzenia patrolu ekologicznego dla Straży Miejskiej w Złocieńcu.

Zakup został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie Umowy dotacji nr 2017D0563K zawartej dnia 19 lipca 2017 r. w Szczecinie, zmienionej Aneksem nr 1 do Umowy nr 2017D0563K zawartej dnia 19 lipca 2017 r. zawartym w dniu 17.08.2017 r.


 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska