Złocieniec miasto z klimatem

Dnia 10 października 2017 r. o godz. 16:00 Hejnałem Złocieńca w wykonaniu Złocienieckiej Orkiestry Dętej rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia muralu. Zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję wysłuchać dr arch Radosława Barka, który szczegółowo omówił poszczególne elementy muralu, a Dominik Dziedzina opisał przebieg prac nad muralem – nie zawsze było kolorowo.

Następnie głos zabrał Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski podsumowując szereg działań, które związane były z powstaniem muralu oraz dziękując wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. Następnym punktem było przecięcie wstęgi przed Muralem, którego dokonali burmistrz wraz z zastępcą, wykonawcy, oraz mieszkańcy Złocieńca, którzy pomagali malować mural. Kolejna część spotkania odbyła się w budynku Spichlerza. Józef Szkandera przedstawił proces tworzenia Muralu. To nie tylko malowanie na ścianie, ale cały szereg działań między innymi warsztaty, spacery studyjne i wiele innych. Sporo emocji wzbudził film prezentujący tygodnie pracy nad muralem streszczone w kilku minutach (film prezentujemy poniżej). Jako ostatni wystąpił Andrzej Sobczyk przedstawiciel firmy, która opracowywała Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec, omawiając kolejne etapy jego powstawania. Na zakończenie uroczystości wykonawcy muralu otrzymali z rąk burmistrza okolicznościowe grawertony z podziękowaniem za dobrze wykonaną pracę.

Przypomnijmy, że mural zrealizowany został w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Projekt pt.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec” realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy Nr WZS-POPT/30/2016 zawartej dnia 9 grudnia 2016 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 29.03.2017r oraz zmienionej aneksem nr 2 z dnia 23 sierpnia 2017r., pomiędzy Gminą Złocieniec i Województwem Zachodniopomorskim.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia