Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Uchwała

Zarządzenie

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska