Złocieniec miasto z klimatem
Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) – zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 25 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja na temat funkcjonowania szkół w gminie Złocieniec po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018;
  2. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2040;
  3. w sprawie wyposażenia Żłobka w Złocieńcu w majątek.

10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                            /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia