Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 22 stycznia 2018 roku na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, do którego trafiają odpady
komunalne między innymi odbierane od mieszkańców gminy Złocieniec, miało miejsce bardzo niebezpieczne zdarzenie. Z samochodu transportującego odpady wyładowano tlące się odpady popiołu zmieszane z odpadami odzieży tekstylnej.

Spowodowało to bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia w hali sortowni, co w konsekwencji groziło pożarem oraz ogromnymi stratami.

Z uwagi na okres zimowy oraz zwiększone ilości powstałych w gospodarstwach domowych popiołów Burmistrz Złocieńca przypomina o zakazie umieszczania w pojemnikach na odpady gorącego popiołu.

Wpisany przez: Beata Borzeska