Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 8 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się spotkanie Burmistrza Złocieńca z Zasłużonymi dla Miasta i Gminy Złocieniec, w którym uczestniczyli również obecni Radni Rady Miejskiej.

Na wstępie Burmistrz Złocieńca p. Krzysztof Zacharzewski podkreślił rolę Zasłużonych jako osób społecznego zaufania oraz podziękował im za wyrażanie opinii na temat funkcjonowania i rozwoju gminy, w tym członkom honorowego kolegium „Kapituły Medalu”, opiniującym wnioski o nadanie tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Złocieniec. Minutą ciszy uhonorowano tych Zasłużonych, którzy w ostatnim czasie zmarli.

W dalszej części spotkania Burmistrz przedstawił prezentację na temat obecnego sposobu funkcjonowania gminy Złocieniec oraz zmian na rzecz transparentności i demokratyczności zarządzania gminą, które zostały wprowadzone od początku trwającej kadencji.

Zastępca Burmistrza Złocieńca Pan Natan Fiutowski przedstawił natomiast aktualną sytuację finansową gminy Złocieniec, która od początku kadencji znacznie się poprawiła, co umożliwia między innymi zwiększenie w budżecie na rok 2018 puli środków na inwestycje.

W trakcie dyskusji poruszone zostały również problemy związane z funkcjonowaniem naszej gminy, w tym problemy komunikacyjne w gminie i perspektywy inwestycji drogowych, sytuacja na rynku pracy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Obecni na spotkaniu Zasłużeni dla Miasta i Gminy Złocieniec oraz Radni podziękowali za możliwość spotkania.  

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW