Złocieniec miasto z klimatem

Dnia 09 kwietnia 2018r. w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu odbył się wernisaż wystawy prac studentów architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Radosława Barka. Wydarzenie stanowiło podsumowanie kilkumiesięcznej współpracy miasta z uczelnią, której przedmiotem była zabudowa wielorodzinna.

 

Studenci podczas pracy zaproponowali swoje wizje budynków mieszkalnych dla miasta. Proces projektowy poprzedziła dwudniowa wizyta przyszłych architektów w Złocieńcu, podczas której mieli okazję zapoznać się z lokalną architekturą, detalem i klimatem miejsca. Projekty, które zaprezentowali obecni na wernisażu autorzy, przedstawiały ciekawe rozwiązania funkcjonalne mieszkań, najczęściej dla rodziny typu 2+2, ale również kawalerek, czy lokali dla rodzin wielopokoleniowych. Rozwiązania poruszały zagadnienia dotyczące energooszczędności (np. odprowadzanie wody deszczowej, instalowanie paneli fotowoltaicznych), jakości materiałów (budowanie z tworzyw przyjaznych człowiekowi i jego zdrowiu) czy budowania przestrzeni wspólnej. Ta ostatnia wywołała niemałą dyskusję wśród zebranych osób, ukazując z jakimi problemami zmaga się społeczeństwo. Po części oficjalnej rozpoczętej przez Burmistrza Złocieńca Krzysztofa Zacharzewskiego, prezentacji oraz dyskusji, autorom wręczono upominki. Następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Współpraca oraz jej efekty spotkały się z pozytywnym odbiorem z obu stron. Władze miasta zasugerowały, że prace oraz rozwiązania w nich zastosowane będą brane pod uwagę w trakcie podejmowania inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w mieście. Prawdopodobne jest, że w przyszłości inne problemy projektowe również połączą wspólnymi działaniami miasto Złocieniec z Politechniką Poznańską.

Składamy serdeczne podziękowania dla pracowników Biblioteki Publicznej w Złocieńcu z organizację spotkania oraz pracownikom Złocienieckiego Ośrodka Kultury za przygotowanie ekspozycji.

Autor: Dagmara Kalinowska

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia