Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) – zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2017 roku:
 1. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu za rok 2017;
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2017.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2040;
  3. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku;
  4. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok;
  5. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
 2. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
 3. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia