Złocieniec miasto z klimatem

Urząd Miejski w Złocieńcu zatrudni na umowę zlecenie dwóch ratowników wodnych do nadzoru w miesiącu lipcu i sierpniu plaży nad jez.Siecino na „Wyspie Ostrów” w miejscowości Cieszyno.

Wymagania obowiązkowe:


- uprawnienia Ratownika Wodnego
- ukończony i aktualny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

- posiadanie ważnej legitymacji WOPR
 

CV ze zdjęciem, nr tel. kontaktowego oraz ksero aktualnych uprawnień proszę kierować na adres Urząd Miejski w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec z dopiskiem na kopercie „Aplikacja na stanowisko Ratownik WOPR” do 15.06.2018 r

 

Informacje um.sport@zlocieniec.pl

Wpisany przez: Beata Borzeska