Złocieniec miasto z klimatem

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na dostawę 9 autobusów 47-miejscowych i 7 busów 20-miejscowych w dniach 26 kwietnia br. i 7 maja br. doszło do podpisania umów z dostawcami firmą  Polster Sp. z o.o. z Piły oraz firmą ABP BUS & COACH Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w dniu 20 grudnia 2017 r. podpisało umowę na modernizację taboru autobusowego w ramach projektu priorytetowego ujętego w Kontrakcie Samorządowym Strefa Centralna pn. „Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej” numer projektu RPZP.02.04.00-32-0012/17 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.4. - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych.

Pierwsze z zamówionych, trzy fabrycznie nowe busy Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, zostały odebrane w dniu 9 maja br. tj. przed planowanym terminem dostawy. Po rejestracji i odpowiednim oznakowaniu ruszą one na trasy obsługując m.in. pasażerów z gmin wchodzących w skład Powiatu Drawskiego, zastępując mocno wyeksploatowane pojazdy. Dostawa pierwszych 2 autobusów marki Iveco Crossway Line planowana jest około 21 maja 2018 r. Oprócz poprawy komfortu przejazdów dla pasażerów i warunków pracy kierowców, nowy tabor ma zapewnić mniejszą emisję spalin poprzez spełnienie normy EURO 6 oraz ograniczyć koszty eksploatacji.

Podpisanie umowy na dostawę busów

Podpisanie umowy na dostawę autobusów (foto Pwwiat Drawski)

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki