Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 10 czerwca 2018 roku na drodze prowadzącej do ścieżki rowerowej od ulicy Cieszyńskiej  przy ogródkach działkowych zostały znalezione klucze. Właściciel może odebrać je w siedzibie Straży Miejskiej w Złocieńcu - ul. Wolności 10 pok. 22.

Wpisany przez: Beata Borzeska