Złocieniec miasto z klimatem

 

Z końcem maja 2018 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018. Gmina Złocieniec w roku 2018 w ramach ww. programu otrzyma dofinansowanie w wysokości 43.200,00 zł  na bieżące funkcjonowanie Żłobka w Złocieńcu.

 

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki