Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 26 września br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2019 (w załączeniu: 1/ Wykaz zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2019 r., 2/ Wykaz zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego, które odpowiadają wymogom formalnym ale są niemożliwe do wykonania w 2019 r.).

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności ( wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

Mirosław Kacianowski, zam Złocieniec

Miasteczko ruchu drogowego

119 187,00 zł

2

Paweł Jabłoński, zam. Złocieniec

Strefa aktywności sportowej

109 106,98 zł

3

Janusz Olszewski,

zam. Złocieniec

Złocieniecki sport

119 831,75 zł

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 08 do 18 października 2018 r..

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 18 października br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1600.

 

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl., polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

 

W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie papierowej:

    • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,

    • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

 

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą pisemnie (w formie papierowej) przez:

  • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub

  • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub

  • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego);

2) nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą pisemnie (w formie papierowej);

3) brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez

osobę niepełnoletnią w formie elektronicznej;

4) głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;

5) wielokrotne głosowanie przez jedną osobę , przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;

6) głosowanie przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Złocieniec.

Po zakończeniu głosowania komisja ustali wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte (sprawdzone, zweryfikowane i zatwierdzone) przez komisję.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 26 października 2018 r..

 

GŁOSUJ

 

Zarządzenie w sprawie głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok

 

Przygotował: Leszek Modrzakowski

Wpisany przez: Beata Borzeska