Złocieniec miasto z klimatem

Wyniki konsultacji:

 • opinie nieważne razem - 21, z tego:
  • oddane podwójnie lub potrójnie przez tą samą osobę - 17 opinii,
  • nie podpisane – 2 opinie,
  • inne przyczyny nieważności (niekompletne, miejsce zamieszkania poza gminą– 2 opinie;
 • opinie ważne razem - 151, z tego:
  • Jestem ZA – 122 opinie,
  • Jestem PRZECIW – 27 opinii,
  • Nie mam zdania – 2 opinie

Protokół z konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii w sprawie włączenia obszaru znoszonej gm. Ostrowice do gm. Złocieniec.

 

Celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety do wypełnienia przez mieszkańców gminy Złocieniec, która została udostępniona w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. St. Rynek 6 (w godzinach pracy urzędu) oraz na gminnej stronie internetowej www.zlocieniec.pl.

 

 

Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Złocieniec.

Mapa - proponowany podział Gminy Ostrowice załącznik nr 1 do zarządzenia

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Stanowisko gmin Drawsko Pomorskie Ostrowice i Złocieniec do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW