Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zachęca Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w konsultacjach społecznych dot. opinii mieszkańców na temat zniesienia gminy Ostrowice i przyłączenia jej od 01 stycznia 2019 r. części terytorium  do gminy Złocieniec - do 06 lipca do godz. 14.00 w Centrum Informacji Turystycznej ul. St. Rynek 6 w wersji papierowej lub do końca 08 lipca br. internetowo przez stronę www.zlocieniec.pl.

Internetowa ankieta konsultacyjna

Więcej:Konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii w sprawie włączenia obszaru znoszonej gm. Ostrowice do gm. Złocieniec.

Trwają prace w Sejmie RP nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2650

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW