Złocieniec miasto z klimatem

Celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do gminy Złocieniec. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety do wypełnienia przez mieszkańców gminy Złocieniec, która została udostępniona w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. St. Rynek 6 (w godzinach pracy urzędu) oraz na gminnej stronie internetowej www.zlocieniec.pl.

 

Wyniki konsultacji:

 • opinie nieważne razem - 21, z tego:
  • oddane podwójnie lub potrójnie przez tą samą osobę  - 17 opinii,
  • nie podpisane  – 2 opinie,
  • inne przyczyny nieważności (niekompletne, miejsce zamieszkania poza gminą– 2 opinie;
 • opinie ważne razem - 151, z tego:
  • Jestem ZA – 122 opinie,
  • Jestem PRZECIW – 27 opinii,
  • Nie mam zdania – 2 opinie

Protokół z konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii w sprawie włączenia obszaru znoszonej gm. Ostrowice do gm. Złocieniec.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki