Złocieniec miasto z klimatem

Oferta realizacji zadania publicznego „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Carpe Diem”   Na podstawie  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2018r.,poz. 650) 

pn. „ Organizacja kompleksowego wsparcia z zakresu edukacji socjalnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie schronienia na terenie gminy Złocieniec”

Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW