Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca przypomina, że w dniu 18 września 2018 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Złocieniec.

Zużyty sprzęt, opony i odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesje przy krawędzi jezdni w zabudowie jednorodzinnej oraz przy altanach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady w zabudowie wielolokalowej - do godz. 7:00.

Odpady te zostaną zabrane nieodpłatnie przez firmy prowadzące działalność w tym zakresie.

Jednocześnie Burmistrz Złocieńca przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami (w pojemnikach na odpady komunalne).

 

W innym terminie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt i opony z gospodarstw domowych można również bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu, tel. 94 36 71 607, 94 36 71 712).

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia