Złocieniec miasto z klimatem

Zgodnie z harmonogramem realizacji BO 2019 do 03.08 wpłynęły 4 zgłoszenia z projektami:

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

Mirosław Kacianowski, zam Złocieniec

Miasteczko ruchu drogowego

119 187,00 zł

2

Paweł Jabłoński, zam. Złocieniec

Strefa aktywności sportowej

109 106,98 zł

3

Janusz Olszewski,

zam. Złocieniec

Złocieniecki sport

119 831,75 zł

4

Janusz Olszewski,

zam. Złocieniec

Nadrzeczna promenada (Zagospodarowanie brzegów rzeki Wąsawki przy ulicach Podmiejska/Kasztanowa)

117 906,34 zł

 

W okresie od 06.08 do 11.09 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonała weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów, a następnie komisja dokonała analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W tym czasie komisja obradowała pięciokrotnie.

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja kontaktowała się pisemnie z wnioskodawcami o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

W rezultacie komisja zaopiniowała pozytywnie Burmistrzowi Złocieńca trzy pierwsze złożone zgłoszenia i negatywnie czwarte zgłoszenie z możliwością odwołania się od tej oceny do Burmistrza Złocieńca.

Do 28.09 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi ostatecznie wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

W tym czasie zostanie przygotowana strona internetowa z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 r. oraz przygotowane punkty do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3.

Do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

W dniach 08 -18.10 br. odbędzie się głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2019 roku: w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punktach do głosowania, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-07-27

IV ŚWIĘTO DRAWY


2019-07-28

IV ŚWIĘTO DRAWY