Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) – zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 9 listopada 2018 roku o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3 (I piętro) w Złocieńcu.

Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

 

  1. Otwarcie Sesji i stwiedzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2024.
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                     /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia