Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) – zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 10 stycznia 2019 roku o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 3).

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie podziału obszaru gminy Złocieniec na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – druk nr 16;

2) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin R – XXI – druk nr 17;

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019 – druk nr 18.

 

 1. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

/Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-06-20

OPERA CARMEN


2019-06-22

NOC KUPAŁY