Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zwraca się zwraca się o pomoc w inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie całej gminy Złocieniec, w szczególności na terenach sołectw: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Dobrosław, Drzeńsko, Grabinek, Gronowo, Kania Górka, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko, Szczytniki i Śródlesie.

Informacje należy składać w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (ul. Wolności 10, pokój nr 1 lub w sekretariacie urzędu) na druku wg załączonego wzoru.

Wzory głoszenia są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu pok. nr 1 przy ul. Wolności 10 w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej UM w Złocieńcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pok. nr 1 przy
ul. Wolności 10, tel. 94 36 72 022 w. 45.

 

ZGŁOSZENIE zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej:

KLAUZURA zbiorniki i POS

Wpisany przez: Beata Borzeska