Złocieniec miasto z klimatem

W grudniu 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przystąpiła do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn.: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Na rzece Drawie pod mostem przy ul. Staszica w Złocieńcu, znajdują się pozostałości budowlane tworzące stopień wodny sprawiający, iż na odcinku od ulicy Staszica do ujścia Wąsawy, rzeka Drawa nabrała charakteru górskiego, rwącego powodując erozję dna i brzegów cieku. Istniejący stopień stanowi barierę dla swobodnej migracji ryb i ichtiofauny.

RDOŚ w Szczecinie w ramach ww. projektu rozpoczęła inwestycję polegającą na wykonaniu bystrotoku (zabudowie koryta rzeki poniżej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-żwirowego), którego celem będzie zniwelowanie istniejącego stopnia i wyeliminowanie negatywnych zjawisk. Kompleksowo w ramach zadania przebudowany zostanie również fragment kanalizacji deszczowej oraz odtworzony zostanie mur oporowy.

Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie umowy zawartej z Zakładem Handlowo – Usługowym Arkadiusz Jaranowski z siedzibą w Bobowicku, ul. Kasztanowa 13 z Międzyrzecza.

Nadzór Inwestorski prowadzi Dom Inżynierski PROMIS S.A. ze Szczecina.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2019r.

Udrożnienie progu, jest drugim zadaniem realizowanym przez RDOŚ w Szczecinie na terenie Gminy Złocieniec, sfinansowanym ze środków projektu LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL. W 2016 roku RDOŚ w Szczecinie wybudowała pole biwakowe przy
ul. Połczyńskiej, które przekazano do Gminie Do użytkowania.

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na jego stronie internetowej http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/

info: Beata Gąsiorowska koordynator projektu

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-06-20

OPERA CARMEN


2019-06-22

NOC KUPAŁY