Złocieniec miasto z klimatem

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 11 stycznia 2019r. Dyrektor Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu informuje, że  od 1 do 18 lutego 2019 r.  trwać będzie rekrutacja do Przedszkola na rok 2019/2020. W w/w terminie należy składać wnioski o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

dotyczy dzieci urodzonych w latach 2013, 2014, 2015, 2016

W dziale Rekrutacja na stronie www.przedszkole.vot.pl można pobrać wszystkie dokumenty  niezbędne w procesie rekrutacji. Dokumenty należy dostarczyć do przedszkola przy ul. Okrzei 4, pokój nr 49.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki