Złocieniec miasto z klimatem

W związku z koniecznością przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która znajduje się tutaj =>> ANKIETAAnkieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki