Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołów z V i VI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym – druk nr 79.

 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2018 r. – druk nr 74.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu – druk nr 76;

  2. w sprawie nadawania tytułu i przyznawania medalu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec – druk nr 77;

  3. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec – druk nr 78.

8. Komunikaty i oświadczenia.

9. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Katarzyna Stawicka

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-07-27

IV ŚWIĘTO DRAWY


2019-07-28

IV ŚWIĘTO DRAWY