Złocieniec miasto z klimatem
 

na wydzierżawienie budynku użytkowego o pow. 133,70 m2 położonego na działce nr ewid. 492/2 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec- obszar wiejski na „Wyspie Ostrów” wraz z częścią przyległego terenu o pow. 120 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 


 

cena wywoławcza czynszu wynosi - 1.600,00 zł + podatek VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 11-tej w sali Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Wolności 10
/pokój nr 12/

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160,00 zł na konto Gminy Złocieniec w PKO BP o/Złocieniec
Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 najpóźniej w dniu 17 maja 2019 roku.

Z osobą, która przetarg wygra zostanie podpisana umowa dzierżawy od dnia 01 czerwca 2019 roku do lat 3.

Cena uzyskana w przetargu stanowi wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym- liczony za sezon turystyczny, za który przyjmuje się miesiące od czerwca do września.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 100,00 zł + VAT 23 %.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 094 - 3672022 wew. 48.

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia