Złocieniec miasto z klimatem

na sprzedaż działek niezabudowanych nr 174/1 i 174/2 położonych w obrębie 0011 miasta Złocieniec przy ul. Zakole.

Dla działki nr 174 z której podziału powstały działki 174/1 i 174/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną.

 

Dla działek w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta Kw nr KO1D/00031116/9.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

działka nr 174/1 o pow. 0,1053 ha - cena wywoławcza 58.000,00 zł + podatek VAT

działka nr 174/2 o pow. 0,1130 ha - cena wywoławcza 62.300,00 zł + podatek VAT

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2019 roku na dz. nr 174/1 o godzinie 1000, na dz. nr 174/2 o godzinie 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Wolności 10 /pokój nr 12/.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.800,00 zł / na działkę nr 174/1, 6.230,00 zł, na działkę 174/2/ na konto Gminy Złocieniec w PKO BP o/Złocieniec Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 najpóźniej w dniu 22 maja 2019 roku.

Cena uzyskana w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości na własność, którą należy zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej

Nabywca zobowiązany będzie ponadto do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę.

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM w Złocieńcu - pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 094 – 36-72-022 wew. 64.

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia