Złocieniec miasto z klimatem

 1. KLASY: OPTIMIST gr. A,B, ISA 407, Europa, Laser 4,7

 2. MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty rozegrane będą na Jeziorze SIECINO. Bazą regat jest CIESZYNO 40 wyspa OSTRÓW UKS „SZKWAŁ” ZŁOCIENIEC. Regaty rozegrane będą w dniach 8 – 9.06.2019 r.

 

 1. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ” ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4

78-520 Złocieniec

Kontakt: Anna Kamińska

kom: 509 332 287

annakaminska1963@o2.pl

 1. GOSPODARZ – BIURO REGAT

Gospodarzem regat jest UKS „SZKWAŁ” ZŁOCIENIEC, wyspa OSTRÓW, CIESZYNO 40

 1. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:

 • OPTIMIST A

 • OPTIMIST B,

 • ISA 407

 • Europa

Regaty będą rozgrywane zgodnie z:

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017 – 2020

- Przepisami klasowymi (dla danej klasy)

- Niniejszym zawiadomieniem o regatach

- Regulaminem PSKO.

- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

- Komunikatami Organizatora (podanymi w dniu rozpoczęcia regat)

 • OPTIMIST A, Przewiduje się rozegranie maksymalnie 9-ciu wyścigów

 • OPTIMIST B, Przewiduje się rozegranie maksymalnie 6-ciu wyścigów.

 • ISA 407 Przewiduje się rozegranie maksymalnie 9-ciu wyścigów

 • Europa, Przewiduje się rozegranie maksymalnie 9-ciu wyścigów

 

Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucony przy rozegraniu minimum 4 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 3 wyścigów.

W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani po ukończeniu.

 

 1. W ramach regat XIX OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI ZLOCIENIECKIEJ I PUCHAR STAROSTY POWIATU DRAWSKIEGO zostaną rozegrane Mistrzostwa zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasach Optimist gr A, ISA 407, Europa oraz Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Klasach Optimist gr B i ISA 407, Europa - dotyczy to województwa Zachodniopomorskiego.

 2. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami wymienionymi poniżej, wymaganymi przy zgłoszeniach:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat

 • aktualne badanie lekarza sportowego

 • licencja sportowa

 • ubezpieczenie OC

 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym

 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

 • KLASA OPTIMIST - OPŁACONE SKŁADKI PSKO

8. NAGRODY

Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Wśród wszystkich zawodników biorących udział w regatach zostanie rozlosowany ROWER.

9.UBEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w czasie regat z ich winy. Uczestnicy regat muszą posiadać ubezpieczenie OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.

10. ŁODZIE TRENERÓW I ORGANIZATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat.

11. OPŁATY i ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia do regat na stronie www.sailingnet.pl do dnia 5 czerwiec 2019 r wpisowe wynosi 60 zł

Po tym dniu zgłoszenie ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 7-8.06.2019 w godz. 19.00 - 20.00 oraz w dniu rozpoczęcia regat w godz. 8.30 - 09.30 wpisowe wynosi 75 zł.

Podczas dokonywania zgłoszeń imiennych zawodnicy otrzymują instrukcję żeglugi.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Uczestnicy regat wyrażają zgodę na dysponowani wszelkimi materiałami fotograficznymi i multimedialnymi z regat przez organizatora.

 

PROGRAM REGAT

 

PIĄTEK 7 CZERWCA

godz. 19:00 do 20:00 → PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 

SOBOTA 8 CZERWCA

godz. 08:30 do 09:30 → PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

godz. 10:00 → OTWARCIE REGAT

godz. 11:00 → GOTOWOŚĆ STARTOWA

godz. 18:00 → GRY I ZABAWY, Grill

godz. 20:00 → SPOTKANIE DLA HONOROWYCH GOŚCI, SPONSORÓW ORAZ TRENERÓW 

 

NIEDZIELA 9 CZERWCA

godz. 1000– 1300 → GOTOWOŚĆ STARTOWA

godz. 1530 → ZAKOŃCZENIE REGAT, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

 

W dniu 9.06.2019 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13 00. W ramach regat zostaną rozegrane zawody dla zawodników z Województwa zachodniopomorskiego

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży oraz Mistrzostwa Okręgu Województwa zachodniopomorskiego

 

15. REZERWACJE

Informujemy, że istnieje możliwość całodziennego wyżywienia na terenie naszego ośrodka.

Organizator prosi o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń uczestników regat email: annakaminska1963@tlen.pl
tel. kom: 509 332 287

 

ZAPRASZAMY

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-06-20

OPERA CARMEN


2019-06-22

NOC KUPAŁY