Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – zwołuję X Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 15 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. St. Rynek 3).

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli gminy Złocieniec pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 2. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019;
 3. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Złocieniec;
 4. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złocieniec;
 5. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Złocieniec.
 1. Zamknięcie sesji.

                                              

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY  

     

       Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia